Hiển thị một kết quả duy nhất

-41%
-37%
-50%
-49%
-58%
1,525,000  648,000 
-52%
1,650,000  799,000 
-50%
-49%
-31%
6,090,000  4,190,000 
-40%
8,950,000  5,390,000 
-40%
6,620,000  3,990,000